• +88014515642
 • ivazov_bs@abv.bg

За нас

Училище с история, нови идеи и много възможности!

„Не се гаси туй, що не гасне!“

/Иван Вазов/

СУ „Иван Вазов“ е училище с традиции и история, с неповторим облик и доказан авторитет. Училището отваря врати през далечната 1958 г., като паралелките от началната и прогимназиалната степен на Второ единно училище „ Константин Фотинов“ гр. Бургас се обособяват в самостоятелно основно училище с патрон народния поет Иван Вазов.

През първата учебна година се обучават 1067 ученици от I до VII клас. Заниманията се водят на 3 смени от 7 до 21 ч. На разположение на учениците са кабинети по химия, физика, естествена история/биология/, автомобили, електроника, селско стопанство и др. За физическото здраве и развитие училището предоставя два физкултурни салона. Освен това в сградата е открита още библиотека с богат архив. През същата година се поставя и началото на летописна книга, която се води и до днес.

През годините се развива извънкласна дейност в различни сфери. През 1958 г. се създава училищен ансамбъл, който се състои от хор, струнен оркестър, акордеонен състав. Следват поредица от изпълнения за 24 май, изнасят се летни концерти за туристите от Чехословакия и ГДР. Ансамбълът печели и I-ва награда в Окръжния фестивал на художествена самодейност. Училището постига и много успехи в окръжни и международни състезания, като завоюва много медали в различни спортни състезания – шах, лека атлетика, борба, баскетбол, тенис на маса, волейбол. През 1969 г. училището е наградено с грамота от Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт.

Един от най-големите приноси в традициите и културата на училището е създаденият през 1972 г. кръжок по моделиране с глина с ръководител Кольо Арабаджиев – учител по изобразително изкуство. През годините кръжокът прераства в Школа по керамика и пластика. Печели много награди за детско творчество в България и чужбина /Унгария, Монреал, Русия, Германия, Япония/. За своя труд и всеотдайност към българската култура е удостоен с почетната награда „Неофит Рилски“ през 1996 г. Съхранил и овладял занаята от баща си, днес синът му – Иван Арабаджиев, продължава делото на своя баща, като учи децата на история, бит и култура чрез керамичните произведения, които заедно създават.

Ученици и учители вземат участия в много прояви за Деня на будителите, празника на Бургас /6 декември/,Трети март, 24-ти май; организират спортни и образователни състезания. През последните 10 години литературните клубове към училището участват в съвместни мероприятия с Етнографския музей и Къща-музей „Петя Дубарова.“

Тържествено се отбелязва всяка година патронният празник на училището с много песни, обичаи, поетични рецитали, танци, изложби и конкурси. Ежегодно се провеждат екскурзии по разнообразни маршрути, като възпитаниците се запознават с исторически и природни забележителности.

Всяка година се провежда традиционно коледно тържество и благотворителен базар преди Коледа. Постоянно се организират интерактивни семинари и обучения на Ученическия съвет на теми: "Аз и другите" – семинар за ценности, "Справяне с дискриминацията и агресията", "Работилница на бъдещето", Уроци по толерантност", "Училището – желана територия на ученика" и други.

През 63 – годишната история на училището учениците участват в олимпиади, конкурси, конференции и завоюват първи места в сферата на философията, литературата, изобразителното изкуство. На 11 май 1994 г. се провежда литературно състезание, посветено на творчеството на Вазов, с ученици от горен курс. Това събитие е отразено в пресата като „Нестандартен празник на Вазовото творчество“.

През 1996 г. за първи път в Бургас 21 ученици от VII и VIII клас на СОУ „Иван Вазов“ правят горящо изображение от свещи на Исус Христос в храма „Св.св. Кирил и Методий“ под ръководството на художника Добри Добрев и Жеко Жеков – учители по труд и техника и изобразително изкуство в училището.

През 2000 г. и 2005 г. Община Бургас награждава СОУ „Иван Вазов“ за цялостна учебно-възпитателна дейност. Общината изказва специална благодарност на учители и ученици за активното им участие в тържествата по случай 24 май.

На Седмия национален конкурс "Училището-желана територия на ученика" през 2013 година СУ "Иван Вазов" заема трето място в България с дидактика и методика на семинара "Уроци по толерантност". Прави се изпращане на 12-ти клас от съучениците им от 11-ти клас с тържествено предаване на знамето и символите на училището. Организира се мини-бал с изяви на талантливи ученици.

Училището инициира и провежда два конгреса на Международната мрежа за продуктивно обучение в Европа през 2008 и 2017 година.

Във връзка с 60-годишнината на училището през 2018 г. се организират „Вазови дни – ден на таланта“, литературни и спортни състезания, голям концерт в Морско казино.

В своята история училището поддържа ползотворни връзки с културни и научни дейци. Гости са били писателите – Николай Хайтов, Любомир Левчев, Георги Данаилов, Христо Фотев, актьорът Георги Калоянчев, все личности с неизменно присъствие в духовния живот на българите и до днес. Тези срещи остават дълбоки следи в съзнанието на учители и ученици, които се връщат в спомените си за тях с признателност и възторг.

Училището се гордее със своите възпитаници – тук са се обучавали юристи, журналисти, литератори, икономисти, актьори, спортисти. Имена като поетесата Петя Дубарова, олимпийският шампион по бокс Георги Костадинов, актьорите Тончо Токмакчиев, Димитър Рачков са само част от хилядите достойни граждани, отлични специалисти в своята област и гордост за страната ни.

През 2018 г. е създадена и първата по рода си в Бургаска област професионална паралелка по специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Теорията и практиката на учениците се води от висококвалифицирани специалисти от Медицински колеж и Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Учениците изучават задълбочено Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда и получават начално медицинско образование. Изучават се предмети като: Анатомия и физиология, Долекарска помощ, Лечебен масаж, Фармакология, Латински език с медицинска терминология, Видове заболявания, Физикална терапия и рехабилитация, Ортопедия, Травматология и ортотика, Термални процедури и специализирана техника и много други. Училището разполага с модерно оборудван „Кабинет по рехабилитация и терапия“. Нашите ученици в професионалните паралелки получават образование, което им позволява да продължат обучението си в медицински специалности на по-високо ниво.

През месец април 2019 г. нашето училище участва в проект Еразъм+ с наименованието: „Активни и мотивирани“. Представители на институцията посетиха Берлин, Германия и се запознаха с методическата концепция на „Продуктивно обучение“ в училище Ernst-Schering-Schule.

От учебната 2020/2021 г. СУ „Иван Вазов“, град Бургас е в Списъка на Иновативните училища. Темата на иновацията е: „Използване на комуникационния модел на интерактивната образователна среда в условията на групова форма на обучение и овладяване на технологията за екипна работа в образователния процес в часовете по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда в професионална паралелка по специалност: „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове.

Ние се гордеем с успехите на децата в полуинтернатните подготвителни групи и на учениците в начален курс в международни състезанията по Математика и олимпиади.

Нашите ученици използват модерно оборудвани учебни стаи, компютърни и мултимедийни кабинети и съвременна спортна база, библиотека, ученически стол и медицински кабинет.

В СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас работи високо-мотивиран екип от професионалисти, който помага на всеки ученик да открие мъдростта и красотата на познанието. Училището разполага също с ресурсни учители, психолог и физическа охрана.

СУ „Иван Вазов“ – традиции и иновации, култура, възможности и идеи! Това е нашето училище!

Партньори на СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас

Партньорството с различни организации цели повишаване качеството на общото и професионалното образование и постигане на адекватно гъвкаво поведение на училището спрямо променящите се условия на пазара на труда.

Професионалното образование по професия “Изпълнител на термални процедури“ е въведено в училище след срещи с административни служби, санаториуми и работодателски организации и проучване на нуждата от такива специалисти в Регион Бургас.

Партньорството ни започна преди 4 години и продължава интензивно. Ежегодно провеждаме срещи с партньорите от СПА, УЕЛНЕС, рехабилитационни, и балнеологични центрове, на които обсъждаме задачите и дейностите на професионалното образование.


Наши партньори са:

 1. Университет „Проф. д-р Асен Златаров„ Бургас, Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Съвместните ни дейности са следните:
  • Университетски преподаватели – доктори на науките от ФОЗЗГ преподават по специалните предмети на учениците от професионалните паралелки.
  • Университетските преподаватели подпомагат изготвянето на учебните програми за разширена професионална подготовка.
  • От две години наши ученици участват с доклади в научни конференции, организирани от университета.
  • Обсъжда се кандидатстването на училището за бъдещи професионални паралелки в областта на здравеопазването.
 2. Работодатели, с които училището има споразумения за провеждане на практическите часове на учениците от професионалните паралелки:
  • СБР “Бургаски минерални бани“ – ЕАД
  • „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД- клон Бургас
  • СБР “Стайков и фамилия“ – ЕООД
  • „СБР – Национален комплекс“ ЕАД, филиал Поморие
  • МБАЛ “Лайф хоспитал“ ЕООД, гр. Бургас
  • „Тръпковтурс“ ЕООД, Поморие
  • - „Сънсет ризорт мениджмънт“ ЕООД, Поморие
  • Специализирана болница за рехабилитация “Мари“ ООД, гр. Равда
  Партньорите ни се ангажираха със съфинансиране при кандидатстване на училището с проект по НП “Модернизиране на материалната база в професионалното образование“ през 2020 година.
 3. Работодателски организации:
  • КРИБ – Бургас
  • БРТК Бургаска Регионална Туристическа Камара
  • Търговска индустриална камара Бургас
  • Бургаска търговско промишлена палата
 4. Работодатели, които са бивши възпитаници на училището и спонсорираха изграждането на кабинета по терапия и рехабилитация.

  През годините училище „Иван Вазов“ е осъществявало отлични партньорски взаимоотношения с редица организации и сдружения. В продължение на много години работим в тясно сътрудничество с Института за продуктивно обучение – Берлин, Германия и сме членове на Международната мрежа за продуктивно обучение. Поддържаме контакти с училище Shule am Shiller park – Берлин.

  Партньор ни е и Сдружение за демократично образование „Фар“ – Бургас, което съдейства за демократичната подготовка и образование на учениците и педагогическия колектив.

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

СУ "ИВАН ВАЗОВ – Бургас" (Актуализиран към 31.03.2017г.)

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете, създадено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съгласно Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на дружеството.

Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ИВАН ВАЗОВ – Бургас.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТА, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указването „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и неговия предмет на дийност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Бургас, ул. Христо Ботев №42

Срок

Чл.4.Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл.5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, на своите членове, на училището и учениците.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

 • Училищното настоятелство се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за учебния и възпитателен процес, осъществяван от СУ „ИВАН ВАЗОВ“ гр. Бургас, набирани по законоустановения начин чрез дарения, доброволни вноски, фондации и други;
 • Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището;
 • Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, увеличаване на училищните имоти, за тяхното правилно стопанисване и целесъобразно използване;
 • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническа база;
 • Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за учениците и учителите от училището;
 • Участва при определяне на свободно избираемата подготовка, извънкласните и извънучилищните форми на работа с децата и учителите и съдейства за тяхното реализиране;
 • Подпомага и съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Разработване на проекти, финансирани от структурите и фондовете на ЕС и други донорски програми;
 2. Собствена рекламно-информационна и издателска дейност;
 3. Други дейности, незабранени от закона и публични прояви, насочени към постигане на целите, посочени в Чл.6 на настоящия устав.

II.ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.8 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни /от страни-членки или кандидат-членки на Европейския съюз/ физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридически лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно /от страни-членки или кандидат-членки на Европейския съюз/ пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.9. Всеки член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. Да внася ежегодно членския си внос;
 2. Да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл.13. С решение на общото събрание се приемат и почетни членове на сдружението.

Прекратяване на членство

Чл.14. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. С изключване;
 4. С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. При отпадане;

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правопримениците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размер на вземането се извършва по реда на Чл.49, ал.3 от настоящия устав.

(3) Решението за изключване се взема от управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членския внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III.ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.15. Имушеството на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни следства, имуществени вноски от членовете, взевания и други права в зависимост от действащите нормативни акотве.

Източници на средства на сдружението

Чл.16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да дават целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава ил с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взима с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидално определни движими вещи под формата на наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал.2 се определя от общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението в лицето на управителния съвет може да получана дарение от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл.17. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 1. Рекламно-информационна и издателска дейност;
 2. Образователни и професионални курсове;
 3. Чуждоезиково обучение и други дейности;

(2) Извършената стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от търговския закон, закона за счтоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл.18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл.19. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

Състав на общото събрание

Чл.20. В общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл.21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание на сдружението чрез законните им представители или изрично упълномощено лице;

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице;

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в общото събрание на сдружението като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието;

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица;

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на обкото събрание

Чл.22. Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

6.назначава или освобождава регистрирани одитори;

 1. одобрява годишния финансов отчет;
 2. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен когато е в несъстоятелност;
 3. разглежда жалби срещу решения на управителния съвет за прекратяване на членство;
 4. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решения за участие в други организации;
 6. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 7. приема бюджета на сдружението;

14.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

 1. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 2. отменя решения на управителния съвет, когато противоречат на закона и устава на сдружението;
 3. освобождава от отговорност членовете на управителния съвет.

Провеждане на общо събрание

Чл.23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 6 /шест/ месеца след учредяване на сдружението. Общото събрание се провежда съгласно Устава и закона.

(2)Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно общо събрание.

Свикване на общото събрание

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет. То може да се свика по искане на 1/3 от членовете на сдружението;

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на общо събрание управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице;

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, а след пререгистрация  – публикувана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението;

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението да откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на общо събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.26. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличие на кворум.

Кворум

Чл.27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили лично или представляващи на повече от половината от всички членове. При липса на кворум управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл.28. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл.29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. Предявяване на искове срещу него;
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл.30. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите;

(2) За решенията по Чл. 21, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите;

Решения

Чл.31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл.32. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и проверява точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл.33 (1) Сдружението се управлява и представлява от управителен съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание за срок от 2 години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 – трима до 7 – седем члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на управителния съвет може да бъде и юридическо лице, член на сдружението, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

(6) Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.34. (1) Членовете на управителния съвет или физическите лица,, които представлямат юридическите лица, членове на съвета трябва да:

 • Притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 • Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

Права и задължения на управителния съвет

Чл.35 (1) Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

 • Управителният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.
 • Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 6 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 • Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 • Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
 • Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
 • Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване, обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
 • Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
 • Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
 • Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 36 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случяите, предвидени в Чл.35, ал. 8-9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, управителният съвет взема взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред общото събрание за създаване на клон;

Чл.37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване принципите на откритост, достоверност и своевременност.

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.38. Ежегодно до края на месец февруари управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и го представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл.40. (1) в случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от общото събрание.

(2) Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичането на календарната година, той се назначава от  управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл.41. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от управителния съвет, след което се поставя за разискване на свиканото за целта редовно общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл.42. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите на откритост,достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл.43. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл.44 (1) На заседанията на общото събрание и на управителния съвет се съставя протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на преседателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, професия, както и наименованието, седалището и адреса на управление и ЕИК на юридическите лица.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.45. Дружеството се прекратява:

 1. По решение на общото събрание;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението и в определените в ЗЮЛНЦ случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от търговския закон действия по ликвидация на сдружението и осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на правила, утвърдени от общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършване по реда, предвиден в него и в закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.48. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от проведено на 31.03.2017г. Общо събрание.

Медицински кабинет

СУ „Иван Вазов“ разполага с медицински кабинет, който учениците могат да посещават от 8:00 ч. до 16:30 ч. Кабинетът е оборудван с апаратура за медицинско обслужване на учениците. Медицинската сестра осъществява профилактика и промоция на здравето на всички ученици.

При неотложни състояния, възникнали в учебното заведение, оказва спешна помощ до пристигането на колеги от Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/.

Обществен съвет

Общественият съвет на Средно училище „ Иван Вазов“ се състои от 5 /пет/ члена:

 1. г-жа Наталия Недялкова – председател на ОС
 2. Членове:
  • г-жа Диана Стоянова
  • г-жа Виолета Кьосева
  • - г-жа Кремена Михалева
  • г-жа Петя Стефанова.

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

 1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението на поетите ангажименти, за реализацията на план-приема, за изпълнение на Стратегията на училището;
 2. Участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета и за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 6. Съгласува училищните учебни планове;
 7. Участва с представител на родителите в комисията за атестиране на директора при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Издаден от министъра на образованието и науката

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Глава втора

СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО

Чл. 3.Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите.
(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.
(4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени: 1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;
2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.
(5) Представителят на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.
(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е: 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. член на настоятелството на детската градина или на училището;
3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.
(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 6. (1) Броят на членовете на обществения съвет може да бъде: 1. за детски градини или училища с до 500 деца или ученици - 5 или 7;
2. за детски градини или училища с над 500 деца или ученици - 7 или 9.
(2) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на детската градина или училището.
(3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от детската градина или училището.

Чл. 7. (1) Представителите на родителите в детски градини или училища с до 100 деца или ученици се излъчват пряко на събрание на родителите, на което се канят родителите на всяко едно дете или ученик.
(2) Представителите на родителите в детски градини и училища с над 100 деца или ученици се излъчват на два етапа: 1. първи етап - срещи на родителите на всяка група/паралелка, на които се канят родителите на всяко едно дете или ученик, и се излъчват:
а) по двама представители от група/паралелка - в детски градини и училища от 101 до 600 деца или ученици;
б) по един представител от група/паралелка - в детски градини и училища с над 600 деца или ученици;
2. втори етап - събрания на родителите, в които участват излъчените лица по т. 1.
(3) Събранието и/или срещите на родителите по ал. 1 и 2 се свикват от директора на детската градина или училището в подходящо време с цел осигуряване на присъствието на максимален брой родители.

Чл. 8. (1) В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само един родител на дете или ученик.
(2) За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете или ученик в детската градина или училището, както и лице по Чл. 4, ал. 4, т. 2.

Чл. 9. (1) На събранието на родителите се излъчват и резервни членове, които могат да бъдат само родители на деца или ученици от детската градина или училището.
(2) Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в обществения съвет.
(3) Поредността на заместване се определя съобразно броя на получените гласове. При равен брой гласове заместването се осъществява по жребий.
(4) Когато основен член отсъства от заседание на обществения съвет, на негово място участие взема резервният член съобразно поредността на заместване.
(5) Резервен член може да бъде включен в състава на обществения съвет като основен член по реда на Чл. 15.

Чл. 10. (1) На събранието и/или на срещите на родителите се води протокол от лице, определено от директора. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, определено от директора.
(2) Присъствалите на събранието и/или на срещите лица подписват присъствени списъци.
(3) Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.

Чл. 11. За участие в събранието и/или в срещите на родителите директорът отправя писмена покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или училището, която съдържа: 1. дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието/срещата на родителите;
2. информация за мястото и/или за интернет страницата, на което са оповестени правомощията на обществения съвет.

Чл. 12. (1) Директорът изпраща поканата чрез учителите на групата/класния ръководител на детето/ученика, както и по електронна поща в срок не по-малък от 15 дни преди датата на провеждането на събранието и/или на срещите на родителите.
(2) За събранието и/или за срещите на родителите директорът: 1. уведомява родителите на учениците чрез бележника за кореспонденция/ученическата книжка;
2. поставя съобщение на видно място в сградата на детската градина или училището;
3. публикува съобщение на интернет страницата на детската градина или училището;
4. използва други подходящи начини за уведомяване на родителите.

Чл. 13. (1) В срок не по-малко от 30 дни преди датата на провеждане на събранието на родителите директорът отправя писмено искане до финансиращия орган и до областния управител в случаите по Чл. 4, ал. 5 за определяне на представител и на резервен член.
(2) Финансиращият орган, съответно областният управител, уведомява директора за определените членове в срок до 30 дни от получаване на искането по ал. 1.

Чл. 14. (1) Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на директора въз основа на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган и от областния управител. В заповедта се включват и резервните членове на обществения съвет.
(2) Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.
(3) Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.
(4) В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 2 директорът организира конституирането на нов състав на обществения съвет.

Чл. 15. (1) Промяна в състава на обществения съвет преди изтичане на срока по Чл. 14, ал. 2 се прави: 1. при отписване или завършване на детето или ученика, чийто родител е член на обществения съвет;
2. след писмено заявление до директора на детската градина или училището от представител на родителите;
3. след писмено уведомление от финансиращия орган или от областния управител за промяна на представителя;
4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по Чл. 5, ал. 1;
5. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
6. по решение на събранието на родителите.
(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на срока по Чл. 14, ал. 2.
(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на представител на финансиращия орган или на работодателите съставът се попълва от посочения резервен член за срок до изтичането на срока по Чл. 14, ал. 2.
(4) При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по Чл. 14, ал. 2. Глава трета ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището: 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението є;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските детски градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за: 1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.
(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.
(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

Чл. 17. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се: 1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.
(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.
(2) Председателят: 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;
2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;
3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 20. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.
(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина или училището и/или на интернет страницата на съответната институция най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

Чл. 21. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.
(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.

Чл. 22. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.
(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл. 23. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището, съответно председателят на настоятелството, писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.
(2) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските градини участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.
(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 24. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл. 25. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.
(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата на съответната институция.

Чл. 26. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.
(2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.
(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Чл. 27. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.
(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището или детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

СУ „Иван Вазов“, град Бургас осигурява качествено образование, насочено към нуждите и потребностите на всеки един ученик. Успешната работа на училището е в резултат на труда на училищния екип, който успява да отговори на предизвикателствата на 21-ви век и да постави в центъра на своята работа уникалността на всяко едно дете.

Екип на СУ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021 година

Име и фамилия Длъжност/предмет
РЪКОВОДСТВО
Виктор Григоров ДИРЕКТОР
Станка Узова Заместник - директор учебна дейност
Михаела Маврова Заместник-директор административно-стопанска дейност
Български език и литература
Милка Дескова Български език и литертура
Диана Минчева Български език и литертура
Английски език
Любка Петкова Английски език
Русин Бориславов Английски език
Немски език
Виктор Григоров Немски език
Русин Бориславов Немски език
Математика
Мирослава Славова Математика
Иванка Геведжова Математика
Информационни технологии и програмиране
Иванка Геведжова Информационни технологии и програмиране
Мирослава Славова Информационни технологии и програмиране
Дарина Русенова Информационни технологии
История и цивилизации
Анелия Вичева История и цивилизации
Мануела Михайлова История и цивилизации
Философски цикъл
Анелия Вичева Философия и Свят и личност
География
Мариана Павлова География и икономика
Биология и здравно образование
Дарина Русенова Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Станка Узова Химия и опазване на околната среда
Милена Иванова Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество
Милена Иванова Технологии и предприемачество
Мариана Павлова Технологии и предприемачество
Предприемачество
Физика и астрономия
Милена Иванова Физика и астрономия
Човекът и природата
Физическо възпитание и спорт
Веселин Гроздев Физическо възпитание и спорт
Георги Георгакиев Физическо възпитание и спорт
Музика
Жасмина Василева Музика
Изобразително изкуство
Светла Неделчева Изобразително изкуство
Гита Арнаудова ЦДО
Боян Иванов ЦДО
Варвара Панчева Анатомия и физиология;
Фармакология;
Радостина Йорданова Долекарска помощ
Начален етап
Христина Ганева-Брадева Начален учител
Гергана Раева Начален учител
Величка Терзиева Начален учител
Иван Арабаджиев Керамика
Ваня Иванова ЦДО
Ресурсни учители
Галина Янкова Ресурсен учител
Антония Колева Ресурсен учител
Таня Бръсничева Слухово-речева рехабилитация
Психолог и социален работник
Антония Колева Психолог
Елица Димова Социален работник
Администрация
Красимира Ташкова Счетоводител
Лиляна Христова Завеждащ административна служба
Светлана Димова Домакин
Охрана
Яни Терзиев Охрана/портиер
Огняр
Васил Димитров Огняр и поддръжка
Хигиенисти
Марияна Иванова Хигиенист
Калинка Христова Хигиенист
Медицински кабинет
Радостина Йорданова Медицинска сестра