• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Учители

Ирина Стоянова

Български език и литература

Виж портфолио

Милка Дескова

Български език и литература

Виж портфолио

Любка Петкова

Английски език

Виж портфолио

Русин Бориславов

Английски език

Виж портфолио

Виктор Григоров

Немски език

Виж портфолио

Русин Бориславов

Немски език

Виж портфолио

Димитрина Вълева

Руски език

Виж портфолио

Мария Стойчева

Математика

Виж портфолио

Павел Ендаров

Математика

Виж портфолио

Иванка Геведжова

Информатика и ИТ

Виж портфолио

Павел Ендаров

Математика

Виж портфолио

Татяна Атанасова

Химия и ООС

Виж портфолио

Весела Пехливанова

Музика

Виж портфолио

Веселин Гроздев

Физическо възпитание и спорт

Виж портфолио

Мария Стойчева

Изобразително изкуство

Виж портфолио

Иванка Геведжова

Домашен бит и техника и технологии

Виж портфолио

Христина Ганева

Начален етап

Виж портфолио