• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Проект Иновативно училище

  • Начало >
  • Проект Иновативно училище

 

Писмо Агенция по заетостта

Писмо Бургаска Регионална Туристическа Камара

Писмо Бургаска Търговско-Промишлена Палата

Писмо КРИБ

Писмо Търговско Индустриална Камара

Протокол № 1 от заседание на обществен съвет - 23.10.2018г.

Протокол № 3 от ПС - 08.01.2019г.

Списък професии

Училищен учебен план-стар

Типов учебен план В-5 Заповед

Рамкова праграма-В-20

Рамка на типов учебен план В-20

Училищен учебен план - проект иновативна паралелка

Споразумение за провеждане на практика в специализирана болница по рехабилитация Бургаски минерални бани