• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Портфолиа

Виктор Григоров

Директор и Учител по Немски език

Виж портфолио

Русин Бориславов

Старши учител - Английски и Немски език

Виж портфолио

Веселин Гроздев

Старши учител - ФВС

Виж портфолио

Дарина Русенова

Учител

Виж портфолио

Диана Минчева

Учител по Философия

Виж портфолио

Галина Янкова

Учител

Виж портфолио

Любка Петкова

Английски език

Виж портфолио

Мануела Михайлова

Учител

Виж портфолио

Божидара Ангелова

Учител ЦДО - прогимназиален етап

Виж портфолио

Антония Колева

Психолог

Виж портфолио

Милка Дескова

Български език и литература

Виж портфолио