• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Обществен съвет

 

Председател:

Наталия Недялкова

Членове:

1. Диана Стоянова

2. Виолета Кьосева

3. Женя Георгиева-Община Бургас

4. Радостина Димитрова

5. Кремена Михалева