• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

На 06.04.2017г. учениците от IIIa клас с класен ръководител г-жа Хаджиева и учениците от IVa клас с класен ръководител г-жа Овчарова проведоха  интерактивен “Урок по Родолюбие”, посветен на живота и творчеството на Иван Вазов.

Гости на “Урока по Родолюбие” бяха г-н Григоров-директор,г-жа Стоянова-пом.директор,г-н Мицев-бивш директор, учители по езици и музика в СУ”Иван Вазов”.

8 декември 2017