• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Уважаеми родители и ученици,                                                                                                                 грипната ваканция се удължава до 06.03.2020г. включително. Учениците трябва да се явят на 09.03.2020г. в училище за редовни учебни занятия.

 

С уважение,

Виктор Григоров

Директор

2 март 2020