• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Уважаеми родители на ученици в VII-ми клас, на 06.06.2019г. ще се проведе родителска среща от 18.00ч. в класната стая № 309.

Родителската среща се организира във връзка с дейностите по провеждането на НВО.

Присъствието на всички родители е препоръчително.

С уважение:

В. Григоров

Директор

3 юни 2019