• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Уважеми ученици и родители,

На 19.09.2019г. от 18.00 часа в сградата на СУ "Иван Вазов", Бургас, ще се проведе родителска среща за учениците от V-ти, VI-ти, IX-ти, XI-ти, XII-ти клас.

 

 

С уважение:

Виктор Григоров

Директор

17 септември 2019