• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

На 21.12.2018г. в СУ "Иван Вазов", Бургас се проведе Коледен базар с участието на всички ученици, учители и родители!

23 януари 2019