• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg
  • Начало >
  • Новини >
  • Награждаване на учениците от Iви, IIри, IIIти и IVти клас за участие в състезанието на СБНУ „Аз, рисувам“

Iви клас с класен ръководител г-жа Маркова

IIри клас с класен ръководител г-жа Ганева

IIIти клас с класен ръководител г-жа Хаджиева

IVти клас с класен ръководител г-жа Овчарова

8 декември 2017