• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg
  • Начало >
  • Новини >
  • Мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции