• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Уважеми ученици и родители!

Откриването на учебната година, ще се състои на 16.09.2019г. от 10.00 часа в двора на училището.

 

С уважение

Виктор Григоров

Директор

10 септември 2019