• +88014515642
 • ivazov_bs@abv.bg
 • Начало >
 • Новини >
 • ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ - „ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ“ И „ ЕВРОПЕЙСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ”

По проект „Училищно образование“- „Европейски опит за модерно образование, след уточняване с партньорите ни, предстоят мобилности на 2 групи учители:

 • в град Берлин- 5 учители-от 03.04 до 09.04.2022 г.

 • гр. Долни Кубин- Словакия- 5 учители от 01.05. до 07.05.2022 г.

По проект „ Европейски умения за професионална реализация“ от дейност КА1- Професионално образование, мобилностите са на 2 групи учители и 2 групи ученици:

 • гр. Рожнява- Словакия- 3 учители- от 14.02 до 18.02. 2022 г.

-7 учиници+ 1 учител- от 12.06 до 25.06.2022

 • гр. Талин- Естония -3 учители- от 14.03. до 18.03. 2022 г.

-7 ученици+ 1 учител- от 27.06 до 10.07.2022

Осъществени са процедури за подбор на учениците и учителите, желаещи да се включат в мобилностите по двата проекта.

Основни дейности на процедурите за подбор са :

 • със заповед са определени 2 комисии за подбор на учители и 1 комисия за подбор на ученици

 • критериите за подбор и оценките към тях се обсъдиха от всички учители и комисиите създадоха отчетни карти със самооценка и оценка от комисиите

 • на свое заседание комисиите осъществиха класиране на кандидатите и направиха протокол, който да предложат на вниманието на Педагогическия съвет за решение

 • изяснени и споделени с ученици и учители са актуалните изисквания във връзка с пандемията за посещение в страните на партньорските училища към настоящият момент

Предстоят родителски срещи.

23 декември 2021