• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg
  • Начало >
  • Новини >
  • Актуална информация за родителите на бъдещите първокласници
Системата за електронно записване в първи клас  бeше презаредена в сайта на Община Бургас на 6 март – понеделник. Това дава възможност на родителите да се запознаят как се извършва регистрацията, кандидатстването и кои са обявените свободни места по райони.
Тази година чрез системата за електронно записване ще може да се осъществява и прием в полудневните подготвителни групи към училищата. Досега тази дейност се извършваше от директорите на учебните заведения.
На по-късен етап в сайта родителите могат да видят и свободните места в паралелките за първи клас във всяко училище.
Община Бургас е възприела наложените от Министерството на образованието и науката критерии за приема в първи клас, като към тях са прибавени и други, съобразени със ситуацията в града.
Най-много точки при кандидатстване ще дава критерият за адресна регистрация в района на съответния административен център и посоченото първо желание за прием.
В условията има и друга важна подробност. Родителите, чиято адресна регистрация е в териториалните дирекции „Приморие“ и „Зора“, имат предимство за всички училища в двата административни района.
За улеснение при кандидатстването в първи клас Община Бургас ще публикува в системата за електронно записване информация кой за кое училище има предимство при кандидатстване.
8 декември 2017