• +88014515642
  • ivazov_bs@abv.bg

Педагогически персонал

  • Начало >
  • Педагогически персонал

Виктор Григоров

Директор и Учител по Немски език

Виж портфолио

Русин Бориславов

Старши учител - Английски и Немски език

Виж портфолио

Гергана Раева

ППГ 1

Виж портфолио

Антония Колева

Училищен психолог и ресурсен учител

Виж портфолио

Боян Иванов

Учител ЦДО-7-ми клас

Виж портфолио

Дарина Русенова

Преподавател по Биологиая и дравно образование и Информатика

Виж портфолио

Мирослава Славова

Преподовател по Математика и информатика

Виж портфолио

Станка Узова

ЗДУД

Виж портфолио

Анелия Вичева

Преподавател по История и цивилизация и Философия

Виж портфолио

Галина Янкова

Ресурсен учител

Виж портфолио

Диана Минчева

Преподавател по Български език и литература

Виж портфолио

Георги Георгакиев

Преподавател по Български език и литература

Виж портфолио

Д-р Сн. Георгиева

Преподавател

Виж портфолио

Любка Петкова

Преподавател по Английски език

Виж портфолио

Мариана Павлова

Преподавател по География и икономика

Виж портфолио

Д.р Милена Иванова

Преподавател по Химия и опозмане на околната среда, по Физика и астраномия и по Информатика

Виж портфолио

Ваня Иванова

Преподавател - ЦДО - 1a клас

Виж портфолио

Величка Терзиева

Преподавател в ППГ-2

Виж портфолио

Христина Ганева

Преподавател в първи клас

Виж портфолио

Д-р Варвара Панчева

Преподавател

Виж портфолио

Гита Георгиева

Приподавател - ЦДО - VIa клас

Виж портфолио

Иванка Геведжова

Преподавател по Математика и информатика

Виж портфолио